CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

I. TỔNG QUAN

Trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm đến các dịch vụ của công ty chúng tôi, chúng tôi luôn coi trọng vấn đề riêng tư của bạn.

Bảo mật thông tin khách hàng là một trong những ưu tiên nhằm tạo điều kiện sử dụng dịch vụ tốt nhất cho bạn tại website thietkenhadep.net. Chúng tôi hiểu rõ tầm quan trọng và tôn trọng quyền bảo mật thông tin cá nhân. Vì thế, chúng tôi cam kết việc sử dụng thông tin trên chỉ nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng và các mục đích khác cụ thể như điều II dưới đây.

Bằng việc trao cho chúng tôi thông tin cá nhân của bạn, bạn đồng ý thông tin cá nhân của bạn sẽ được thu thập, sử dụng như được nêu trong Chính sách này. Nếu bạn không đồng ý với Chính sách này, bạn dừng cung cấp cho chúng tôi bất cứ thông tin cá nhân nào.

II. MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN

Công ty Nhà Đẹp thu thập thông tin với các mục đích sau:

1.1. Duy trì liên lạc với Khách hàng, giải đáp các thắc mắc của Khách hàng liên quan đến Dịch vụ của công ty chúng tôi.

1.2. Nâng cao chất lượng Dịch vụ

1.3. Xử lý các vấn đề liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ của Khách hàng hoặc các giao dịch giữa Công ty Nhà Đẹp và Khách hàng;

1.4. Thông báo đến Khách hàng các Thông tin khuyến mãi, quảng cáo

1.5. Đánh giá và phân tích thị trường, thống kê.

1.6. Chúng tôi có thể thu thập, lưu trữ và cung cấp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

III. PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN:

Chúng tôi thu thập thông tin của bạn khi bạn trực tiếp cung cấp cho chúng tôi khi muốn sử dụng chức năng Liên hệ tư vấn trên website. Các thông tin được thu thập bao gồm: Họ tên; Email, Điện thoại; Khu vực; Hạng mục yêu cầu tư vấn; Mô tả nhu cầu thiết kế, xây dựng.

IV. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN:

Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin trong nội bộ công ty theo mục đích đã nêu ở mục II.

V. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN:

Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin vô thời hạn trong suốt thời gian hoạt động của Website và cho đến khi khách hàng có yêu cầu hủy bỏ.

VI. NHỮNG NGƯỜI HOẶC TỔ CHỨC CÓ THỂ TIẾP CẬN VỚI THÔNG TIN BẢO MẬT

– Các bộ phận của công ty Nhà Đẹp có liên quan đến việc hỗ trợ và thực hiện hợp đồng với người tiêu dùng.

Chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ một số hoạt động cần thiết dưới đây:

– Các đối tác là bên cung cấp dịch vụ cho chúng tôi liên quan đến thực hiện đơn hàng

– Chúng tôi có thể cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.;

VII. ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN:

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ THI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ ĐẸP

Địa chỉ trụ sở chính: 12/8F/3 Đường số 8, P. Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, TP.HCM

Số điện thoại: 0907 708 199 – Email: info@thietkenhadep.net

VIII.PHƯƠNG CÁCH VÀ CÔNG CỤ ĐỂ KHÁCH HÀNG TIẾP CẬN VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA MÌNH:

Người Tiêu Dùng có quyền yêu cầu kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách yêu cầu Ban quản trị thực hiện việc này

Khách hàng có thể chỉnh sửa thông tin cá nhân bằng cách liên hệ với Ban quản lý quản lý webiste để được trợ giúp theo thông tin liên lạc ở mục VII.

Scroll to Top